2016. január 16., szombat

Tatárvár

Minden tér többféle minőséget képvisel. Felszíni formái szerint, kulturális táji betagozódás szerint is megérthető egy-egy terület minősége, de a pontosítást én a nevek alapján javaslom mindig végezni.

Tatárvár

Pogány-völgy és a Barátihegy között.

Kezdjük a történelemmel. Európára a számontartott történelemben több nagy keleti népességözönlés zúdult. Az első és számunkra a legfontosabb, a "népvándorlás", Attila, Isten ostora programjával elpusztította az istentelen európai vírusokat=városokat. A második a tatárjárás. Ez nem "népvándorlás", hanem a sáskajárásra hasonlatos pusztító hadjárat. De kik ezek a tatárok? Mongolok vezette vegyes sereg. De miért hívjuk őket tatároknak. Mert krónikásaink "tévesen" türk testvérnépeknek tételezték őket. Hogy is van ez? Juliánusz barát, aki köztudottan a mi őseinket kereste keleten, figyelmeztet jöttükre. A magyar nemesek nem veszik komolyan a veszélyt, s IV. Béla csak egy kisszámú sereggel sorakozik fel a muhi "csatához". De mégegyszer kérdem, kik ezek a tatárok? Bizony nem tévedtek krónikásaink. Ikrek típusú nép, a törökökhöz hasonlatosan, csakhogy ezúttal is szereptévesztésben! Ha az Ikrek egyik fele felismeri, hogy a másik rossz úton jár, a saját élete árán is segít annak átfordulni az Isteni útra. A tatárok nem ezért jöttek, noha Béla is, először a testvéri szálakat pengette meg. Hogyan? A magyar király szekértábort állít... de nem körsánc módjára, hanem ahogy Szántai Lajos mondja, a Nimród csillagkép, a közös ős körvonalait írja le a szekértábor és a körötte lévő őrlángok. Ez egy mindent eldöntő próba. Egy testvérnép nem képes megtámadni a közös ős egyetemes szimbólumát - elven. A tatárok szétverték az egészet. Testvérnép? Nos, mit tettek ezzel, ha kozmikus szinten vizsgálódunk? Kimondott szándékuk ellenére, összekovácsolták újra a magyarságot. IV. Béla miután háromszor megkerülte a hazát, kiverte a tatár seregeket és helyreállt a Szent királyság. Mi, idehaza nem így tanuljuk, a mongolok odahaza így tanulják. Nem a kánválasztás miatt térek vissza a tatárok, hanem a magyaroktól elszenvedett megsemmisítő vereség hatására... - mondják a mongol tankönyvek.

Ikrek-i küldetés teljesült be, vagy sem? Krónikásaink megadták nekik e tisztességet, mert nélkülük talán még hamarabb széthullott volna a királyság. Nem azt írták róluk, hogy mongol hordák, hanem hogy tatárok.

A nép már nem volt ilyen kegyes hozzájuk. Kutyafejű tatárként maradtak meg az emlékezetben. De biztos, hogy a külsejükre utal e kifejezés? Persze, hogy nem. Még a nép is tudta, hogy a közös ősnek meg kellett volna állítani a sereget. Nézzük csak meg az a Nimród csillagképet, a szekértábor vonalát:


A nagy kutya csillagkép ott húzódik Nimród lábánál! És ez a kutyafejű tatár pont a sarkába harapott a mi Nimródunknak. Mit csinált ezzel? Persze, hogy sarkallta...


Mi ez a szó? Tat-ár. A T-nek árja. A T milyen minőség? Atyai minőség, méghozzá az ősatyai minőség. Ki a tata? A legöregebb élő férfifelmenő. Nézzük csak meg rovással, hogy írtjuk a Ty betűt?

Először egy B betűt írunk, az ősrobbanás képjelét, az egy pontból négy sugárba lövellő szárakat: X

Majd ez az X egyszer csak elindul, teremtő forgásba kezd, ez lesz a teremtő Atya:


   Az első kép a eTy hang rovásjele, a második a T. Ez első a Tejút metszeti forgó képe, a második ugyanennek oldalnézeti, álló képe.

A tatár szóban tehát az Atyai, isteni minőség kettőződik (ikrek-i szerepkör) és árad... mozgósít, dinamizál... végül összefog egy nemzetet (ez esetben tudatlansága okán saját vesztére).

Mi a tat? A hajóbélnek a kormány alatti fő része. Ez csak azért érdekes, mert az egyik legfontosabb csillagkép az Argo, mely ma három csillagképből áll, a hajótestet is tartalmazza. Az ősok istenei, szellemi hajóznak ezen a legtöbb kultúrában.De ami igazán különlegessé teszi, hogy e csillagkép csillagai, mint sarokpontok köré kellett szabályszerűen szerkeszteni a korabeli ikonfestőknek a Teremtő Atyaisten képét! A tat tehát valóban az Atya működési területe.

De ha egy helyen a tatár vár, akkor ott egyrészt névszói értelemben is jelen van ez a minőség, másrészt igei értelemben is... és bizony vár.

A tatárok nem voltak szkíták, vallásuk nem a szkíták ősvallása. Pogányok voltak. A Barát jelölhet szerzetest, de Baráti-ként inkább jelölhet Iker típusú társat is. Tehát a Pogány-völgyben lévő Tatárvár, mellette a Barátiheggyel értelmezhető hármasságot alkot. Ez rendkívüli ősi erő, ikrek típusú erő megnyilvánulása e hely. 

Géczy Gáborék a jin-jang jel mintázatát a szakrális földrajz keretein belül kutatván a Somogyi-dombságba helyezték a nőies Dunántúl férfi magját. (A férfias Alföld fölött a palócoknál van a női mag a másik félben.) Azt se felejtsük el, hogy ez a terület Koppányhoz tartozott az államalapítás idején.  Szent István óta az Istennel való kapcsolat közvetlen és mindenki számára elérhető, a Szent Korona kegye által. De előtte a koponyalékelés olyan általános volt, mint ma egy mandulakivétel. A szakrális pályára született fiatal, 30-as éveik előtt álló fiatalok koponyáját lékeltek, hogy gyermeki ártatlanságuk és Istennel való közvetlen kapcsolatuk megmaradjon. A kupáncs megnyitása volt a kapu megnyitása. 

Ebből adódóan a hely lehet egy ősi kapu, amely képes lehet az Ikrek-i küldetés mindenkori beteljesítéséhez. 

Végezetül egy kis kitekintés, mert nem csak a tér, az idő is jelentős:


A negyedik népességözönlés épp most tart. A muszlimok tévesen attilai szerepkörrel áltatják magukat, és az "istentelen" globális világot akarják elpusztítani és uralni. Az oroszok tévesen újszkítia, szkíta hadosztályok szerepében tetszelegve próbálják "védeni" a "keresztény értékeket." Miközben van egy nép, akinek fogalma sincs arról, hogy mit kellene tennie. Tatárvár. Ment nem hallja az Atya szavát. Aki hallja, az is vár. Míg az elmét meg nem nyitják újra hallásra. Már nem kell sokáig várnia.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése