2020. január 17., péntek

Piroska és Margit

Piroska - Január 16.

Szinte tökéletes ismétlése az előzőeknek. P R gyök a pír, a parázs, a tűzhöz kötődő legtökéletesebb kezdet. 

Az ókeresztény Piroskát, aki hű hitéhez, előbb oroszlánok elé vettetik, majd máglyára küldik (Oroszlán, Kos), végül fejét (szellemiségét) vettetik. 

Szent László leánya, Piroska, Szent Irén néven a bizánci ortodox vallás legnevesebb női szentje, akinek szívében a parázs igen erősen lobogott.

A házasodni vágyó lányok ezen a napon piros kendőt kötöttek a nyakukba, fejükre, ezzel jelezték, hogy még ebben az évben férjhez igyekeznek menni. Azt tartották ugyanis, hogy az a lány, aki ezen a napon piros kendőt köt a nyakába, még abban az esztendőben férjhez megy.  De ugye azt is tudjuk, hogy a "farsangi legények, piros nadrágban járnak...".

A piros tehát párosít is. Párosít, mozgósít, az élet továbbvitelére serkent. Mintha itt, ezen a ponton el lehetne bukni enélkül! Ne feledjük, a Vízöntő dekanátusai az Ikrek és a Mérleg. Mindkét jegy a párosságról szól. 


Margit  Január 17.

IV. Béla királyunk lányának is igen itt a helye:  "Hetet tart vala az konyhán, főz vala az szororoknak, fazekat mos vala, tálakat mos vala, az halakat megfaragja (lepikkelyezi) nagy hidegségnek idején, úgyhogy az nagy jeges víznek hidegségétől ez gyenge szűznek az ő kezének bőre meghasadoz vala és a vér kijő vala az ő kezéből, és némikoron bekötik vala az ő kezét az ő nagy fájdalmáért." 

Haláláról így írnak: "...meggyullada ez méltóságos szűz az mennyei jegyesnek szerelmében: kit kéván vala, kit szolgál vala, kit mindeneknek felette szeret vala, kinek szerelméért mind atyját, anyját és ez világi országnak birodalmát elhagyta vala. Az ő ártatlan lelkét, szentséges, méltóságos lelkét ajánlván az ő Teremtőjének, az ő édességes, kévánatos jegyesének, elnyugovék az Úrban.''

Skóciai Szent Margit, István királyunk unokája volt: Skócia népe hálás szeretettel tisztelte Margit királynét, aki templomokat és kolostorokat építtetett, és minden nyomorúságos szenvedőn segített. Az irgalmasság tetteinek gyakorlásával emléket állított az emberek szívében.


Két férfi és két női minőség mutatkozik itt a vízöntőben, testvérként. Tüzet gyújtanak szívükben, a legmélyebb Istenszeretet tüzét. Ebben az időszakban és ebben korszakban  a Vízöntő határán csak az Ikrek típusú, Rák küldetést (a másikért való önkéntes áldozathozatal) vállaló ember maradhat meg az Isten útján! Legyen így!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése