2016. január 24., vasárnap

Timót napja - Január 24.

Folytassuk tovább, ahol tegnap, Bologasszony kettősségénél abbahagytuk. Beszéltünk tehát az eGY jeléről, mint a termő ágon születő anya és szülni kész lánya... ki fiat szül. 

Ám ahogyan Boldogasszony kettős minőségű, úgy a férfi is az! A teremtő aTYa teremtő Fia. Ennek egyértelmű képjele a rovás F betűje. Segítségkép mellé tettem a magra váró kapu, a burok szájának képjelét. Egyetlen szó kezdődik ma ezzel a betűvel. Noha régebben volt egy másik is, a lyány... rész-egész relációban:

A lyukban jelen van a Sz átlója, mint a kapu nyílása, ám a B, mint Baba a Fiú által tuja használni e kaput. Ha pedig elforgatjuk, akkor megkapjuk a csillogó szemnek világát... a születő új világot.  
A tegnapi női nap után, ma egy fiúi nap van jelen, Timót által. Ő a T M T rovással egyértelműen látszik, hogy ugyan arról a minőségről van szó, ezúttal fiúi olvasatban.

Ki volt Timót, mi keresnivalója a mi névnaptárunkban? Szent Pált hozzá címzett leveleiből tudunk róla. Holnap "véletlenül" épp az ő neve napja lesz. 

Milyen szeretetszál van közöttük? Pál második levelének címzése: "Pál, Isten akaratából a Krisztus Jézusban való élet hirdetésére Krisztus Jézus apostola, Timóteusnak, szeretett fiának."

Még mindig szeretnétek megerősítést, hogy a tárgyalt minőségekről van szó? Bizonyítékot, hogy itt a kettős anyaság adja meg csakis a Krisztus által kijelölt úton való haladás lehetőségét? Hát íme: 

"Eszembe jut ugyanis őszinte hited, amely előbb nagyanyádban Loiszban, majd anyádban Eunikében élt, és biztosan tudom, hogy benned is él."

Pálnak számos tanítványa volt, mégis itt és most őbelé fekteti bizodalmát és feladatokkal, hitet és erőt önt belé a krisztusi szeretet által!

A levelek szövegében egyébként kifejezetten sok "ószövetségi" minta van. De itt is érdemes megjegyeznünk, hogy a Pál-ság nem a Pál apostolságot jelenti, hanem az általa is képviselt minőséget. A pálos mintát. 

Ne feledjük, hogy a vízöntő egyik holdháza a suhanc, vagyis az ifjú! (a Baké, még a Baba volt.) Timóteus a jó tanítvány, a szeretett ifjú. Itt lehet megérteni miért a mondás: "Tanulj tinó, ökör lesz belőled!" Ezt írják róla: "A fiatal kasztrált szarvasmarha (=tinó) ha nem tanult bele a kocsi-/ekehúzásba, akkor hamarosan levágták, tehát nem vált belöle felnött állat, azaz ökör."

Ez is Timóteushoz tartozik. Ő nem a testiségével teremt, azt nem használja egyáltalán, ő a lelki és szellemi síkon teremt. És kaja is a biztatást Páltól, hogy "ökör lesz belőled!" Hiszen az ökör a Rák holdháza, a valódi önfeláldozás, a legtisztább Krisztusi út  beteljesülése. 


"Gondold meg jól, amit mondok: az Úr majd megadja neked, hogy mindezt meg is értsed." Szt. Pál

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése