2016. január 23., szombat

Mária menyegzője - január 23.

Folytatjuk az "időutazást" és Vince másnapján eljutunk egy kevéssé ismert Boldogasszony ünnephez. Varázsló nap ugyanis a mai, egy rejtett ünnep. Ha nem tudnám, hogy mikor van Annamária, vagy Marianna névnap, azt mondanám, hogy most bizony ez van. A boldogasszonyi kettősség megtestesítője e két név... anya-lány és lánya-anyja viszonyban. 

Miért van itt ez a boldogasszonyi ünnep? Mert hiszen szó volt idáig a fénynemzésről, arról, hogy a "teremtő ág" jól tegye dolgát, szó volt a szőlőről, hogy tele legyen a pince, de nem volt szó magáról a pincéről, nem volt szó a befogadóról, a női minőségről. Nem akárkinek kell a fényt fogadni, hanem a szűzanyai minőségben jelen lévő embernek! A Bak utolsó dekanátusa a Szűz. Itt járunk:

"valamelyik háznál e napon csakúgy terítettek, mint rendesen lakodalomhoz, s meghívták az ismerősöket. Készítettek Szűz Máriának kertet, s oda tették József vesszejét. A kert Mária szoborból állt, melyet papírrózsával vettek körbe, Szent József (vagy Jézus!) vesszeje szintén papírrózsával öltöztetett pálca. Meghívtak hat érintetlen fiatal lányt, s ezek papírrózsa koszorút tettek a fejükre. Egyikük Mária volt, fején fátylat viselt. Választottak azután Szent Józsefet, s nagy szertartásossággal eljátszották a szűzi menyegzőt." Molnár V. József közlése

Józsi bácsi ír a hatvani oltárról is melyen baloldalt Szent Anna a gyereklány Máriával, középütt Mária, jobboldalt Mária a kis Jézussal áll, s a fény e sorrendben járta be a kis házioltárt, a jelenlévők imamalmot mondtak, végül még táncra is penderültek.  

Ezek a szokásleírások is bizonyítják a korábbi következtetések helyességét. Ennek van most ideje. Végezetül a Szűz jelenlétét egy idevágó gyermekdallal illusztrálom:

Hová mégy, te kis nyulacska? Ingyom, bingyom, táliber, tutáliber, máliber, az erdőbe! 
Minek mégy te az erdőbe? Ingyom, bingyom, táliber, tutáliber, máliber, vesszőcskéért! 
Minek néked az a vessző? Ingyom, bingyom, táliber, tutáliber, máliber, kertecskének! 
Minek néked az a kis kert? Ingyom, bingyom, táliber, tutáliber, máliber, virágoknak! 
Minek néked az a virág? Ingyom, bingyom, táliber, tutáliber, máliber, Anyácskámnak!

A Szűz leánya idáig jön a vesszőért, hogy virágot-világot növeszthessen, s anyja örömére... hiszen ezáltal tovább viszi az életet. (Érdekes lehet, hogy a kert milyen minőséget képvisel? Női, hiszen kerítve van, burkot alkot, benne virág nő.)


Érdekesség: Hol van a kis nyulacska? Bizony Nimród lábánál. Nimród övében termékenyülnek a gázfelhők anyaggá és részben innen születnek a Tejút csillagai!


De mi az az ingyom bingyom, s miért kötődik az anyasághoz? Hogy is van az anyáknapi köszöntő? Ingó-bingó zöld fűszál...

Serkenj fel, kegyes nép! Mosolyog az hajnal,
arany szárnytollakkal repdes, mint egy angyal.

Ingó-bingó zöld fűszál szépen felöltözik,
liliom rózsába meg is törölközik.

Amennyi fűszál van a tarka mezőben,
annyi áldás szálljon jó anyám fejére!

Az ingó-bingó fűszál itt már a tvaszi Kos erőket adja... de itt is a Szűz jelenik meg, a tavaszi életerőből való merítkezésre.

Az ingó-bingó, ingyom-bingyom a Mária-Anna kapcsolat. Akinek van kedve nézze meg a mássalhangzókat rovással. A Gy az "egy" tulajdonképpen a Sz betűn két vonás, mint a Szűzön lévő anya-lánya. A G N kapcsolatról Ágnesnél volt szó.

Táliber-tutáliber-máliber. Ezt nem értjük meg, csak a rovással. Nézzétek:


Ágnesnél szó volt a két ember közti teremtésről, így katuk az "as" -"es" összevonásból a G-t.

Jöjjön a táliber. A T-ről már tudjuk, hogy az atyai minőség, a tejút oldalnézeti képe. Tehát az "aranyvessző". Az L-nél jön a csoda, merthogy mit találunk itt? Hát a teremtő G közegét, de duplán! Boldogasszony, aki anya lánya. Tehát a L-ben a szűzanyai kettőség termékenyül.. aki ezen át születik az éL! A B maga a születés, az ősrobbanás, a BaBa kiBújása. Az R a két SZeretetSZál a kibújt baba és anyja köldökzsinórral összekötve.

A tál-ra nézzetek eztán másként. Az is női minőség, hiszen egy óvó burok, amiben új éltető étek születik. :-)

Táliber: az anyától született lány termékenyülése és szülése, tutáliber: ugyanez a következő generációban... összeolvasva máliber. Mit mondtam a Ny, mint anya betű rovásjelénél? Ennél: D az anyai burok, az áldott állapotban lévő has. A M betű ennek a minőségnek a duplája. De a rovás A és Á betűket is rávetíthetjük. Akkor is az áldott állapottal minőséget váltó férfi-nő lesz: Any/tyA

Mi következhet ebből? Egy döbbenetes felismerés: a teremtésnél a nőnek kell először testet öltenie. Ő képes foganni közvetlenül a Teremtőtől, de ismét lányt fog szülni, aki ismét szűznemzéssel fogan... ez az EGY rovásjele... ebből születik meg az Ember Fia és lesz kettő. Ez a Szűz nyitja ki a Vízöntő kapuját!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése