2016. január 21., csütörtök

A zen(e) rendje

A zene a teremtett világ egyik csodája, éppen ezért annak mintázatait veszi fel. Magyar nyelven talán közelebb tudunk kerülni a működési logikájához, de legalábbis észrevehetünk pár érdekességet. Már itt érdemes tenni egy fontos kitételt, méghozzá, azt, hogy nyelvünk segítségével nem csak a magyarság alapszókincse és régies formulái vizsgálhatók, hanem akár a legújabb szavaink is, mert nyelvünk élő, szervesen fejlődő minőség.
 
Géczy Gábor hívta fel a figyelmet a szolmizációs hangsor következő érdekességére:
 
Ti                  - T: Tudat, ahol az atyai minőség belép                
Lá                 -  L.. T: Lét, élet... amit gondolattal teremtünk
Szó               -  Szó... - val teremtünk
Fá                 -  F/B/P: Forrás, Fény, Fa... a lélekből való teremtés (a Benn iránya)
Mi                 - M/Ny:  anyai minőség, a méh... a testből való teremtés
Ré                 - R/J/L: erő, ami áLLva tart, JáR-ni enged, a JeL-enLéT érzetét adja, éR, ami összeköt
Dó                - Atya, mely fel-le-köt... atya

E rövid kis magyarázat azért fontos - és a felismerés abban áll -, mert e 7 hang megfeleltethető a 7 fő csakránk helye szerint. Mi a csakra? A világnak, azaz a fénynek a belső útjának kereszteződései, besűrűsödései. Világ=virág. Virágok CSoKRa.

Ennek fényében tehát:

Ti - Korona csakra - Tudat
Lá - Harmadik szem - Lát
Szó - Torok csakra - Szól
Fá- Szív csakra - Fa, Fény
Mi - Napfonat - Méh
Ré - Szakrális (nem a legjobb elnevezés) csakra - Erő, ér
Dó - Gyökér csakra - Atya

E sor értelmes üzeneteket rejt magában, ha a középpontnak a Szívet (Fá) jelöljük meg, az alatta fölötte lévő jeleket pedig megfordítjuk, minta rovással írnánk le.


Ti - iTT
Lá - áLL
Szó - őS
Fá- Fa, (Fény)
Mi - íM /mi
Ré - eR /ér
Dó -  őD/ dőItt áll ős fa, ím erőd/ Itt áll ős fa, mi eredő/ Itt él ős fény, mi eredő... és még lehetne sorolni. De egy bizonyos: az emberi gerinc mentén található energiaközpontok e hangsorral szinkronban vannak.


Ha a csakrák keleti mantráit nézzük, ezek így felelnek meg egymásnak:

lam  =  dó  – "erő, szilárdság"
vam    = ré – "felfelé törés, bíztatás"
ram  = mi – "nyugalom"
jam = fá – "szomorú, lágy hangzás"
ham =szó – "egyenesség, tiszta hangzás"
ksham =lá – "szomorú, lágy hangzás"
om =ti – "élesség"

Érdemes itt meghallgatni a mantrákat.

A szolmizációs kéztartások már kevésbé idomulnak e rendhez, annyi azonban hasonlatos, ahogyan a test előtt emelkedő/ereszkedő magasságban mutatjuk őket. A mantrákhoz tartozó mudrák, kéztartások a következő táblázatban láthatók, magam is ki fogom próbálni használatukat. 
Ez tehát a zene dinamizmusa, a hetesség jegyében. Most jön a neheze, a 12-es statikus keretrendszer. Ehhez Pap Gábor idézem hosszasan, magam nem igen tudnék mit hozzátenni.

Tájékoztatásul közöljük a kromatikus skála és az
Állatöv (Napút) Marius Schneider által 1946ban
rekonstruált, Cantatatanulmányunkban 1981
ben pontostott megfeleltetését, a relatv szolmizá-
ciós rendszerben: Dó Bika, Di Skorpió, Ré Mér-
leg, Ri Kos, Mi Rák, Fá Oroszlán, Fi Vzönt,
Szó Bak, Szi Szűz, La Halak, Li Ikrek, Ti Nyi-
las. Ha ezt a megfeleltetési rendszert a könnyebb
áttekinthetség kedvéért átvettjük az abszolút
hangmagasságú Cdúr skálába, akkor egyszerre ér-
zékelhetvé válik a kromatikus skála feszes és gyö-
nyörű „kozmikus" rendje. Az „alteralt" (fél hanggal
emelt vagy süllyesztett) hangok viszony

Tájékoztatásul közöljük a kromatikus skála és az  Állatöv (Napút) Marius Schneider által 1946-ban rekonstruált, Cantata-tanulmányunkban 1981-ben pontosított megfeleltetését, a relatív szolmizációs rendszerben:

Dó- Bika,
Di- Skorpió,
Ré - Mérleg,
Ri - Kos,
Mi - Rák,
Fá - Oroszlán,
Fi - Vízöntő,
Szó - Bak,
Szi - Szűz,
Lá - Halak,
Li - Ikrek,
Ti - Nyilas.

Ha ezt a megfeleltetési rendszert - a könnyebb áttekinthetőség kedvéért - átvetítjük az abszolút hangmagasságú C-dúr skálába, akkor egyszerre érzékelhetővé válik a kromatikus skála feszes és gyönyörű „kozmikus" rendje. Az „alteralt" (fél hanggal emelt vagy süllyesztett) hangok viszonya azokhoz, amelyekből képződtek, itt rendre olyanszerű, mint a Napút-rendszerben a „szembenálló", azaz egymástól félévnyire eső jegyeké.
A folyamat alapvetően szimmetrikus jellegű. Az alsó két skálahang, a C és a D felfelé képezi a maga „szembenállóját" (C-ből Cisz, azaz Bikából Skorpió; D-ból Disz, azaz Mérlegből Kos), a felső kettő lefelé teszi ugyanezt (H-ból B, azaz Nyilasból Ikrek; A-ból Asz, azaz Halakból Szűz). A két napfordulós pont, a Rák (E hang) és a Bak (G hang) a kromatikus skálán belül is „hidat" képez, akárcsak a Napúton, illetve az annak összefüggéseit megidézi Csontváry-festményeken (Hídon átvonuló társaság!); és ez alatt a híd alatt, mintegy „merőlegesen" az eddig vázolt rendszerre, várakozásunknak tökéletesen megfelelő módon az F-Fisz (Oroszlán-Vízöntő) párost találjuk.


Mire megyünk mindezzel? Menjünk vissza a csakrákhoz új ismereteink birtokában! Teljesen bizonytalan források szerint a régiségben őseink ezeket az energiacsokrokat almáknak nevezték. Ebben nem vagyok biztos, logika viszont lehet benne. Mindjárt meg is mutatom, hogy miért.

Dó- Bika :képjele a magyar hagyományban egy alma szerű jel.A Bika a testiség jegyeként indul a Kosnak képjelével, középen, alulról, egy magból. Aztán fönt visszahajlik és testesül, az alma húsát létrehozva, majd újra fölfelé megy és itt jön a választás lehetősége! Újra és újra visszamegy, hogy testesítse önmagát, a testiséget túlhajszolva, vagy feléfelé indul az ég felé, a levélszárat indítva? Ezért alkalmas lehet keret, lefelé is és felfelé is indíthatja a sort. Ez a gyökércsakra, másnéven az emeber URAD-ALMA. (Amint a Mennyben, úgy a Földön is.) 

Ré- Mérleg

A Mérleg elsődleges feladata az egyensúly és ennek megteremtése valóban ennek a csakrának a feladata. A testi erőt és a lelki/szellemi erőt kell egyensúlyba hozni. Másnéven ez az ember LAKOD-ALMA. (A házasság abszolút Mérleg jegyhez tartozó tulajdonság, a lakodalom részben testi gyarapodás, evés, ivás - visszahat a dó-hoz, részben felfelé hat, mit "menny-egző", mindjárt látjuk, a Mi felé.)

Mi- Rák

A Rák az anyaság, a legnagyobb, önmagát is feláldozó szeretet jegye, és bizony pont itt vagyunk a méh-nél, a napfonatnál, a gyermekvállalásnál. Ez a nyári napforduló ideje, a legörömtelibb ideje az évnek. Ez az ember VIG-ALMA

Fá - Oroszlán

Az Oroszlán a jó királyáság jelölője, a nemesszívű, nagylelkű uralom jelölője. A szív csakra másnéven az ember FOGAD-ALMA. (Mi köti a királyt, hogy valóban jó király legyen? Az esküje, vagy másképpen...)


Szó - Bak

A Bak a megkötés jegye. A torok csakra másnéven az ember RIAD-ALMA. Nagyon fontos ennek jó működtetése. Ha a Bak itt jól működik, akkor "ne szólj..., nem fáj fejem". Itt nagyon könnyű hibázni, ami valós riadalmat kelthet az egészre nézve.

Lá - Halak

A Halak csillagképet ma félreértjük. Eleve, a csillagképről, mint halak kettőséről beszélünk, ami a halál közegét jelöli hagyományainkban. Csakhogy a csillagképnek van egy ma már "leválasztott" harmadik tagja is, és bizony ő az, aki a halálból képes feltámadni, ő Halak idejére küldött Megváltó!
Ez a harmadik(!) szem területe. Ennek megnyitásával juthatunk el a megváltó fénybe!Ez az ember HAT-ALMA.  És ha már szem és halak:
Ti - Nyilas

A Nyilas a szakrális uralom képviselete. A "Nagy jó", azaz Jupiter egyik otthona. (Épp a Halak a másik otthona.) Nincs miről beszélni, ez már az ember isteni UR-ALMA.

Szóval ezek azok az energiapályák, melyek működtetésében a hangok döntő segítséget adhatnak. Ezek tehát a gerincünk vonala mentén elhelyezkedő láthatatlan energiacsokrok. Azonban mindegyiknek van egy kivetülése, mely a test elülső felén érzékelhető! A csakráknak és kivetüléseiknek az egyensúlya adja a jó működést. Itt jönnek tehát iménti hangjaink párjai!Dó-Di: Bikára a Skorpió, mely nem engedi a mocsárba ragadni Bikát (keleten a disznó jelöli), hanem kihúzza, méghozzá a világegyetem középpontja felé, a teremtés irányába!Ré-Ri: Mérlegre Kos, ami a mérleg nyelvét felfelé, a jó oldal felé segíti, csakúgy, mint elébb.
Mi: a napfonat kivetülése ugyan az a minőség elől is, hiszen az anyaméh helye elől van, ezt a minőséget nincs hová, nincs miért korlátozni vagy segíteni
Fá-Fi: Oroszlánra Vízöntő, ami nem engedi a jót bezárkózni várába, hanem áradásra bírja
Szó-Szi: Bakra Szűz, ami a tisztán-szólást segíti a hallgatás ellenében.

Lá-Li: Halakra Ikrek, ami a megváltásnak célt ad, mert önmagunk megváltásánál előrébb való testvéreink megváltását elősegíteni.

Ti: A korona csakrának nincs elülső kivetülése, az kizárólat iTT van, ezt sem érdemes szabályozni.
"Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel.

a zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse adjuk fel!

Mert a jó, a rossz csak szó, olyan ami sokszor változó,

de egy ismerős hang, az megmarad, máris érzed, hogy védve vagy,

a dal egy biztos hely!


A zene az kell, mert körülölel, és nem veszünk majd el.

Ha van elég szív, az sokat segít, már úgysem adjuk fel."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése