2015. január 2., péntek

Szent Koronánk

Atyám, bocsáss meg, ha tévedek, s ostobaságom okán rosszul cselekszem!
Az igazat keresem, kérlek segíts tovább utamon, s add, hogy ne vezessek
tévútra senkit sem, de képes lehessek a szívekben megbúvó szeretetet megerősíteni! 


A mi drága Szent Koronánkat az égből kaptuk, ahogy tartja hitvilágunk. Most az ég felé indulunk, s remélem újra megtaláljuk a maga teljességében és megértünk belőle annyit, amennyi a földi boldogulásunkhoz szükséges. Az értelmezéshez segítségül hívjuk a nagyszentmiklósi kincs 2. számú aranykancsóját. 

Égi ősapáink Hunor és Magor (Ikrek cs.k.). Az ő testiségükhöz a égi térképen velük szemben lévő szellemiség társul, azaz Nyilasból születtek. (A Nyilas csillagkép nem egyenlő Nimróddal, ahogy azt sokan pl. Bakos Attila is hirdeti.) 

Az Ikrek testiség számára a benne otthon lévő Merkúr adja a programot, illetve a felszálló holdcsomópont, azaz a Sárkányfej van erőben. (A Vénusz rejtett erőben van.) Az Ikrek szellemiséghez Szűz lelkület társul.

A Nyilas testiség számára a benne otthon lévő Jupiter ad programot, illetve a leszálló holdcsomópont, azaz a Sárkányfarok. A Merkúr itt is jelen van, de rejtett erőben. A Nyilas szellemiséghez Oroszlán lelkület.

Nézzük meg, hogyan jelenik meg ez a kettősség az említett aranykancsón:
 Röviden, Pap Gábor logikája alapján: a lovas a Nyilas csillagkép megjelenítője, aki a Jupiter képviseletet látja el, a "gyalogos" a Merkúr képviselője. Az uralmi helyzetben lévő Jupiter, "megzabolázza" a Merkúr képviseletet, s a "helyes program" lehetőségét adja át számára. Pap Gábor után ha a Jupiteri képviselet Atilla, akkor a Merkúri Buda.  

A kép körvonalait alkotó pontok nagy része megtalálható a Nyilas, a Lant és a Pajzs csillagképben, illetve megjelennek a képen a Vega és az Atair csillagok is.   

A másik kulcs kép:


Itt szerepcsere történt, a Jupiter képviselet került "alávetett" helyzetbe, s a Merkúr "nyeregbe". A merkúri képviselet dolga a nem földi szférákból jövő veszély elhárítása módosult tudatállapotban. A kép az Ikrek jegyében áll (Patkánytesű hordozóállat). Azaz itt Buda van felül, Atilla alul. 

Az első képen a Nyilas szellemiséghez az uralkodói magatartás társul (Oroszlán lelkiség), a másodikon az Ikrekhez a Szűz lelkisége tartozik. (Ez az ún. misztikus zodiákus, ezzel válik teljessé a test-lélek-szellem egy-egy minősége).

Ez utóbbi kép a csillagos égen egészen különösen jelenik meg. A nyilazó Merkúr megjelenik Nimród csillagképében (az Orionban), a hordozóállata pedig, Szíriuszt is magába foglaló Kis kutya és a Nyúl csillagképekben. Ám a hátsó szárny egészen máshol jelenik meg... és ezzel egy nagy lépést teszünk a Szent Koronánk megértése felé. 

Az Ikrek szellemiséghez Szűz lelkiség társul. A Szűz csillagkép alatt található az Ökörhajcsár. Nézzük csak meg ezt a csillagképet!Nem ismerős valahonnan? És így?Az övcsillagok pontos helyét leszámítva újra megjelenik Nimród. Igaz itt nem a maga tökéletes testiségében van jelen, hiszen itt a lelkiség megjelenítője. 

Miért fontos ez? Térjünk végre rá a Szent Koronára. 

Tanítóink (Pl. Paksi Zoltán, Balla Ede Zsolt) a Szent Koronát a Déli korona csillagképpel azonosítják. Szép és egyszerű a magyarázat. A Nyilas lábánál lévő Koronát Nimród (illetve fiai az ikrek) a Tejúton át érik el, méghozzá  a Nyilas csillagkép előtti Turul (Aquilla) csillagkép közvetítésével. A Turul pedig magába foglalja az Atillai minőséget. (Egy lengyel-magyar krónika alapján, Róma falai alatt Atilla előtt megjelent Jézus és kérte, hogy ne pusztítsa el a várost. Amiért Atilla engedelmeskedett, ígéretet kapott, hogy valamely utóda égi koronát fog kapni.) 

A kép tehát egyszerűnek tűnik. Meg is magyarázzák, hogy a Déli korona a szellemi uralom jelképe, míg az északi a világi uralomé. Csakhogy ez bizony úgy tűnik nem egészen kerek és igaz ebben a formában. Leírom most azt, amiben én hiszek.

A Déli Korona a világi uralom jelölője, ami a Szent Korona alsó abroncsának felel meg. Valóban Attilán keresztül kapjuk meg, de és a Turul hozza el az Ikreknek (illetve Nimródnak) túl-rul. A Nyilas (Sagittarius) szkíta világi hatalom jelölője ez, mely az Oroszlán lelkiséghez tartozik. Ne feledjük, hogy a Szent Istváni koronázás is az Oroszlán/Szűz határon történik!

Az Északi Korona mely az égbolt épp ellentétes felén van, épp az Ökörhajcsár előtt van, a Szűz fölött. Ez tehát "Buda koronája", vagyis a szakrális uralom koronája a "latin korona"-rész. Miért latin? Valószínűleg azért, amiért Atillának meg kellett állnia Róma előtt. Az a keresztény egyház kálváriája. És hol van még a vége. Nem ítélkezhetünk, talán egyszer épp ezek a latin betűk tesznek majd csodát a világgal. De a lényeg, nem véletlen, hogy István Szűz Mária oltalmába ajánlja az országot, hiszen a korona felső abroncsa közvetlenül ott van a Szűz előtt! Sőt mi több, még a kereszt is rajta van. (Sőt, kellően ferde is.) A kígyó csillagkép feje.  


Az Északi korona népi csillagnevei között ott szerepel az "Urunk asztala", a "fél kenyér" (gondoljunk  mindkét esetben akár az utolsó vacsorára), az "apostolok csillaga" és a "rózsáskert" (rózsa a lelkiség jelölője) megnevezés is. Egyértelmű tehát, hogy az apostolképeket magán viselő koronarészről van szó.

Összegezve tehát a mi élő Szent Koronánk a világi és szakrális rend működtetője. A szakrális uralom a Szűzanyai védelemre, a világi uralom a szkíta ősiségre alapul. Előbbi az Ikrek szellemiségre és Szűz lelkiségre épül, utóbbi a Nyilas szellemiségre és Oroszlán lelkiségre.  Buda és Atilla együtt működik a rendben.

Nimród vigyázó égi atyánk pedig utat mutat mindkét irányba.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése